אולי אחר כך Myabe later

תזמון זה הכל בחיים. או ככה לפחות אומרים כולם. בדרך כלל כשמדברים על תזמון בהקשר של בדיקות תוכנה יש לזה כיוון אחד – איך אפשר להיות מעורבים מוקדם יותר?אבל כמובן, זה לא הכל – לפעמים, צריך לדעת מתי לא לדבר, ולפעמים גם מתי כבר החמצנו את ההזדמנות וע…

Processes Against Humans Second Round

TL;DR In last post I described how I was hit with my Bank business merging process. At that time I thought that process won, but human come to a rescue. And what is business process that does not use help… Continue Reading →

Processes Against Humans, A Bank Example

TL;DR This post explains a series of unfortunate events, triggered by my current and future bank (Splitska and OTP) business processes, that resulted that I can not withdraw my money or pay with my card at Point of Sales Terminals… Continue Readi…

Hard to Test

I attended SoftTest 2018 last week and really enjoyed it. The vibe was good, the people were friendly, and the low-price, one-day format is right up my street. I’ve already posted sketchnotes and the slides from my own talk so here’s a few words about …